Wie zijn deze hoofdluizen?

Luizen planten zich heel snel voort

poux 2

Een hoofdluis leeft gemiddeld 25 dagen. Het vrouwtje legt per dag gemiddeld 5 eitjes (neten) die ze stevig aan de haarwortel vastmaakt met een soort lijm. Uit de neten komen na 8 dagen kleine luisjes tevoorschijn. Deze luisjes kunnen zich in minder dan 15 dagen tijd al voortplanten en zo herbegint de cyclus steeds weer.

Hoe vang je luizen?

Hoofdluizen springen en vliegen niet. Dankzij de sterke haakjes aan het uiteinde van hun poten kunnen ze echter heel snel langs haren of op kledij klimmen. Op die manier kunnen ze zich naar een nieuwe gastheer verplaatsen als er rechtstreeks contact tussen hoofden plaatsvindt, of als ze van het ene naar het andere kledingstuk gaan.

Hoofdluizen kunnen tot 24 uur lang overleven zonder te eten en ver van de hoofdhuid vandaan. Dat is ook de reden waarom persoonlijke voorwerpen van besmette personen, zoals borstels, kammen, hoeden, kussenslopen, enz., ook een bron kunnen zijn van nieuwe besmettingen.

Wie kan er getroffen worden door pediculose (luisziekte)? 

poux 4

Pediculose, m.a.w. de besmetting van het organisme door luizen, kan iedereen treffen, ongeacht de leeftijd, het geslacht of de hygiëne van de persoon. Schoolgaande kinderen vormen echter de grootste categorie. Naar schatting 2 tot 15% krijgt ermee te maken. Op school, in het kinderdagverblijf en tijdens zomerkampen hebben kinderen vaak rechtstreeks contact met elkaar. Bovendien liggen hun kleren vaak op elkaar of hangen ze in elkaars buurt, waardoor luizen gemakkelijker van het ene kind op het andere kunnen overgaan.

Hoofdluizen zijn parasieten die enkel bij mensen voorkomen. Ze kunnen om het even wie besmetten en van de ene naar de andere gastheer overgaan via rechtstreeks (tussen hoofden) of onrechtstreeks (via de kledij) contact. Dat is ook de reden waarom ze zich voortplanten op drukke locaties, zoals in scholen of kinderdagverblijven.

Links voor meer informatie over allerhande soorten schadelijke diertjes

www.acari.be