2016

We lanceren een nieuw onderzoeksprogramma om de voermijten die verantwoordelijk zijn voor aanzienlijke schade aan de voedselvoorraden voor mens en dier uit te roeien.

2015
2015

Domobios nv ontwikkelt het product Acar’up Dogs om mijten die zich schuilhouden in hondenmanden te verdelgen. Dit product komt in 2016 op de markt. We lanceren een nieuw onderzoeksprogramma om luizen te bestuderen en ze vervolgens ook uit te roeien.

2014
2014

Opstarten van het onderzoeksprogramma ITINERA over bedwantsen (project RISE, Innoviris) voor 3 jaar.

2014

RISE-prijs, Innoviris. Helpt innoverende bedrijven om nieuwe onderzoeksprogramma’s te lanceren.

2013

In januari 2013 wordt de naamloze vennootschap ‘Domobios’ opgericht door Pierre Buffet en Anne-Catherine Mailleux. Ze genieten de steun van ‘business angels’ en van befaamde investeerders uit de academische wereld (Theodorus, ULB), de financiële wereld (Inventure) en de farmaceutische industrie (Carrying Entrepreneurship fund). De participatieve-financieringsoperatie (crowdfunding, My micro-invest) is een groot succes en krijgt ook aandacht in de pers.

Acar'up - een doeltreffende oplossing tegen mijten - geniet de steun van het medisch korps en is verkrijgbaar in elke apotheek.

2013

Boost Belgium (Belfius): Belfius en MasterCard hebben besloten om de handen in elkaar te slaan en starters met een project dat bijdraagt tot de economische heropleving in ons land te ondersteunen.

2013

Het Caring Entrepreneurship Fund is een fonds dat als doel heeft om de ondernemingsgeest te stimuleren op het gebied van gezondheidszorg. Dit fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

2009

De resultaten van dit eerste onderzoek leidden tot een tweede. Het doel daarvan was om een product te ontwikkelen, te vervaardigen en de verkoop ervan voor te bereiden dat de mijten uit onze matrassen lokt, vangt en doodt. Deze ontwikkeling werd gefinancierd door het programma Spin off in Brussels van Innoviris en gerealiseerd in het laboratorium Earth and Life Institute van de Université Catholique de Louvain (promotor van het programma: Thierry Hance).

Het concrete resultaat van deze productontwikkeling is Acar'up.

2006

De eerste fase van dit onderzoek werd gefinancierd door het programma Prospective Research in Brussels van Innoviris en gerealiseerd in het laboratorium Sociale Ecologie van de Université Libre de Bruxelles (promotors van het programma: Jean-Louis Deneubourg en Claire Detrain).

De uitdaging hiervan was een beter inzicht verwerven in de biologische verschijnselen die verband hielden met schadelijke mijten. Ondanks de overvloed aan medische literatuur over dit onderwerp was er nog steeds weinig bekend over de biologie van deze diertjes. Doordat we hun essentiële kenmerken hebben bestudeerd, kregen we een beter inzicht in de natuurlijke-evenwichtsmechanismen van ons ecosysteem, dat ons beschermt, slaagden we erin om de verstoringen ervan te verklaren en konden we deze kennis aanwenden om middelen te ontwikkelen om de mijten uit te roeien.

2006

Met de huidige technieken kunnen we de huisstofmijten in onze woning niet uitroeien. Er zijn twee oorzaken voor deze mislukking. Ten eerste houden de mijten zich diep in de bekleding van het meubilair schuil, buiten het bereik van schoonmaakproducten. En ten tweede planten de beestjes zich heel snel voort. We hebben hun gedrag en hun manier van communiceren bestudeerd om een doeltreffende oplossing te ontwikkelen.